Skip to Content

Szerzőink

BAZALA CSABA

Kásás Andor magyar királyi vezérkari alezredes élete. Katonaként és emberként, egyedül végig a XX. századon (Katonaújság 2012/3. szám)

Vitéz Szarka János története (Katonaújság 2012/5. szám)

 

B. STENGE CSABA

jkfdtzdij

Könyvek:

„A pokol tornácán…” A magyar királyi 2. honvéd hadsereg hídfőcsatái a Donnál (1942. július-szeptember) Paktum, Budapest, 2006

Elfelejtett hősök. A Magyar Királyi Honvéd Légierő ászai a második világháborúban. Puedlo, Budapest, 2006

Magyar Steel. Hungarian Armour in World War II. MMP, Redbourn, 2007

„Kőr Ász” Egy vadászrepülő század története 1936-1941. Puedlo, Budapest, 2007

(Chris Pringlével) Aces over Hungary Check your 6! 2008

Az arany sas nyomában. Szilaj Varga Gyula és a magyar gyorsbombázók a II. világháborúban Puedlo, Budapest, 2008

Cikkek:

A Szigetvár cirkáló. Szigetvári Polgár 1998. március 4.

Magyar páncélosok a Donnál I. Top Gun 1999. augusztus

Magyar páncélosok a Donnál II. Top Gun 1999. szeptember

Magyar páncélosok a Donnál III. Top Gun 1999. október

A magyar királyi 1. honvéd éjjeli vadász repülőszázad. Magyar Repüléstörténeti Társaság Konferencia Közleményei 1999.

Légvédelmi tüzérek a Donnál. Magyar Szárnyak Évkönyv 1999.

Vadászpilóta „komiszban”. Magyar Szárnyak Évkönyv 1999.

Roszik János továbbszolgáló (tsz.) szakaszvezető. Nullszéria 2000. szeptember

Repülőmozaikok – 1942. Magyar Szárnyak Évkönyv 2000.

A 102. vadászbombázó (csatarepülő) osztály története I. Magyar Szárnyak Évkönyv 2000.

A 102. vadászbombázó (csatarepülő) osztály története II. Magyar Szárnyak Évkönyv 2001.

Kényszerleszállás Dinnyéspusztánál. Magyar Repüléstörténeti Társaság Konferencia Közleményei 2000.

Tűzkeresztség. Aero magazin 2001. március

Egy kitüntetés nyomában. Magyar Szárnyak Évkönyv 2001.

Légvédelmi tüzérek a Donnál. Aranysas 2002. október

Majoross István hadnagy hősi haláláról. Magyar Szárnyak Évkönyv 2002.

Magyar vadászpilóta-önkéntesek a finn-szovjet téli háborúban. Magyar Szárnyak Évkönyv 2003.

Tűzkeresztség. Magyar Szárnyak Évkönyv 2003.

Porträt: Leutnant Lajos Vargha, 102. ungarische Schlachtfliegergruppe. Luftwaffe im Focus 6. 2004

WM 21 Sólyom – The Hungarian Falcon. Mushroom Model Magzine  9/1 2004

Forráskritika – avagy a kutatás buktatói. Magyar Szárnyak Évkönyv 2004.

Haderőn kívüli repülőgépvezetői kiképzés a HMNRA debreceni kiképzőkereténél 1941. Magyar Szárnyak Évkönyv 2004.

A magyar kereskedelmi tengerészet a második világháborúban I. Haditechnika 2005/4.

A magyar kereskedelmi tengerészet a második világháborúban II. Haditechnika 2005/5.

2 Pilotes Juifs dans les forces de l’Axe  Aero Journal Juin - Juillet 2008

Le Me 210 en Hongrie Aero Journal Février - Mars 2009.

Les Potez 63 Magyars Aero Journal Juin - Juillet 2009.

Magyar repülőtisztek kiképzése Németországban. Haditudósító 2009/5. szám

  A tatabányai repülés kezdetei. Itthon 2010. június 11.

Benkő Lajos – egy veszprémi vadászpilóta a második világháborúban. Veszprémi Szemle 2010/1-2.

Az első uriv-sztorozsevojei hídfőcsata (1942. július 18.) Haditechnika 2010/6.

Dr. Kóta József mérnök katonai karrierje. Tatabányai Levéltári Füzetek 13. 2011.

„Juju” Egy tatabányai vadászpilóta a második világháborúban. Tatabányai Levéltári Füzetek 13. 2011.

In memoriam Mátyás János. Magyar Repüléstörténeti Társaság Konferencia Közleményei 2010

A legidősebb még élő magyar vadászrepülő ász volt – in memoriam Mátyás János Katonaújság 2011. február 1.

A tiszaborkúti incidens. Indóház 2011. június

A magyar casus belli: Kassa, 1941. június 26. Katonaújság 2011. augusztus

Veszprém végnapjai 1945 márciusában Benkő Lajos naplója alapján. Veszprémi Szemle 2011/2.

In memoriam Robert John Goebel. Magyar Repüléstörténeti Társaság Konferencia Közleményei 2011

Adalékok Bogyay Kamill életrajzához és a szentesi repülés történetéhez. Magyar Repüléstörténeti Társaság Konferencia Közleményei 2011.

A legidősebb még élő magyar vadászrepülő ász volt - in memorian Mátyás János (Katonaújság 2011/1. szám)

A magyar casus belli: Kassa, 1941. június 26. (Katonaújság 2011/4. szám)

Vitéz Szoó Lajos és a német Vaskereszt lovagkeresztje (Katonaújság 2012/1. szám)

70 éve történt - A soproni honvédek tűzkeresztsége: a 4/I. zászlóalj harckocsielhárítása Kalinovnál (Katonaújság 2012/2. szám)

Egy igazi repülő sportember - Hennyey Imre (Katonaújság 2012/4. szám)

70 éve történt: az első Magyar Messerschmitt pilóta (Katonaújság 2012/5. szám)

Majoros Kornél repülő főhadnagy emlékezete (Katonaújság 2012/6. szám)

Internetes publikáció:

Marmaduke Thomas St. John „Pat” Pattle őrnagy (http://www.roncskutatas.hu/node/12470)

Dörnyei János századáról (A mátyásföldi I. közelfelderítő repülőszázad a keleti hadszíntéren 1941-ben) Magyar Nemzet 2010. október 30 szombat (online, visszhang rovat)(http://www.mno.hu/portal/745303?searchtext=becze)

 

BACZONI TAMÁS

iohug

Könyvek:

szócikkek az első világháborús lexikonban  (Magyarország az első világháborúban, Petit Real, Bp. 2000, főszerkesztő: Szíjj Jolán, szerkesztő: Ravasz István)

közreműködés: „Múlt nélkül nincs jövő” – A Hadtörténeti Intézet és Múzeum története 1918-2003 (Petit Real, 2003.)

Az osztrák-magyar haderő egyenruhái az I. világháborúban, Az oszták-magyar haderő felszerelései az I. világháborúban. In: Boldogtalan hadiidők (Petit Real. Bp. 2004.)

Baczoni Tamás-Kiss Gábor-Sallay Gergely Pál-Számvéber Norbert: Halálfejes katonák (Bp. Puedlo. 2006)

Baczoni Tamás – Tóth László: A Magyar Királyi Honvédség egyenruhái 1926-1945. Bp. Huniform. 2007.

Magyar katonai egyenruhák 1945 – 1956. Bp. Huniform. 2008.

Baczoni Tamás – Tóth László: A Magyar Királyi Honvédség egyenruhái 1926-1945. (2. kiadás) Bp. Huniform. 2009.

Baczoni Tamás – Molnár Sándor: Magyar katonai egyenruhák 1957 – 1990. Huniform 2010.

Tamás Baczoni – László Tóth: Ungarische Militar-uniformen/Hungarian Army Uniforms 1939 – 1945. Huniform. 2010.

A Honvédsereg egyenruhái. In.: Somogyi Győző: A szabadságharc katonái. Cser Kiadó. Bp. 2011. március 28.

A kor hadiviseletei. In: Somogyi Győző: Mária Terézia magyar katonái. Cser Kiadó. Bp. 2011. március 28.

Cikkek:

Ballag a katona, de miben? (Új Honvédségi Szemle, 1996/8. szám)

Recenzió Jerzy Urban könyvéről. (Klió 1996/3. szám)

A Berndorfer-rohamsisak (Haditechnika 1997/2. szám)

Huszárkiállítás (Turul 1997/1-2. szám)

A m.kir. honvédség ruhagazdálkodása a századelőn (Új Honvédségi Szemle, 1997/7. szám)

Gyalogsági ásók Magyarországon ... (Műszaki Katonai Közlöny 1997/3 és Haditechnika 1997/4. szám)

Az 1938 M. sátorlap-esőgallér (Haditechnika 1998/3. szám)

Az egyenruha mint információs tábla (Új Honvédségi Szemle 1999/2. szám)

Rohamsisakok Magyarországon 1915-től napjainkig  (Haditechnika 1999/4. szám)

A „zöldsapkások” és társaik (A barett) (Magyar Honvéd, XI. évf. 1-2., 2000. jan. 14. szám)

A modern katonai egyenruha születése (Új Honvédségi Szemle 2000/6. szám)

Terepszínek Magyarországon (Bp., Hadimúzeum Alapítvány, 2000)

Málhamellény vagy valami más? (Új Honvédségi Szemle, 2000/10. szám)

Bocskai-kalpag és Csáky-atilla - az 1924 M tiszti társasági díszruha (Élet és Tudomány, 2001/3. szám)

Kell-e nekünk barett? (Új Honvédségi Szemle, 2001/7. szám)

Katonai tőrök Magyarországon (Kaliber Évkönyv, 2002.)

A málhafelszerelésekről... (Honvéd Altiszti Folyóirat, XIII/4., 2001. november)

A M. kir. Honvédgyalogság személyi felszerelései 1869-1914 (A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 3., HTM Budapest, 2000.)

A sisak - egy sajátságos katonai jelkép  (A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 4., HTM, Budapest 2001.)

„Bakaruhában” (Sorozat az Aranysas magazinban, első rész: 2002/3. szám)

Az 1942 M páncélos egyenruha c. tanulmány a Haditechnika 1999. évi cikkíró pályázatán I. díjat nyert. (Haditechnika 2001/4. szám)

Válogatás a Hadtörténeti Múzeumban található magyar vonatkozású rohamsisakokból (A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 5. HTM, Budapest. 2002.)

Személyi felszerelési program (Új Honvédségi Szemle. 2003/4. szám)

Parachutiste de la division Szent László (Alexandre Thers-szel) (Armes Militaria Magazine No. 217. szám)

„Büszkeség és balítélet” – néhány szó a sivatagi egyenruha kapcsán (Új Honvédségi Szemle. 2003/12. szám)

Az 1987 M ejtőernyős hadi- (gyakorló) öltözet (A Hadtörténeti Múzeum értesítője 6. HTM. Budapest. 2003.)

Gomb és kabát (Új Honvédségi Szemle LVIII. évf. 2004/6.sz. 107. szám)

A M. kir. Honvéd Légierő egyenruhái. (Sorozat a Haditechnika hasábjain, 2004/5. szám)

Övcsatok az Osztrák-Magyar Monarchiában 1888-tól 1918-ig és Magyarországon 1920-tól 1945-ig (A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 8. Bp. 2005.)

„Bakaruhában” sorozat folyamatosan a Regiment Magazin hasábjain (2006-ban négy szám jelent meg)

Harci egyenruhák a XXI. század hadseregeiben (Honvéd Altiszti Folyóirat, 2006/1. szám)

A modern terepszínű egyenruhák kialakulásának körülményei (Haditechnika, 2006/4.)

A „demokratikus” magyar honvédség 1945 M egyenruhája (A Hadtörténeti Múzeum értesítője 9. Bp. HM-HIM 2007.)

Baczoni Tamás – Tóth László: A Magyar Királyi Honvédség egyenruhái 1926-1945 (könyvismertető) (Rubicon 2009/10.szám)

A hadiruházat fejlesztésének új irányai: védőmellény alatt viselhető komfortos „pulóver-zubbony" (Honvéd Altiszti Folyóirat XXI. évf. 2009/3. szám)

Professzionális felszerelés – de mikor is? (Honvéd Altiszti Folyóirat XXII. évf. 2010/1. szám)

A MH hadi- és gyakorló öltözeteinek problémaköre az ezredforduló után (Honvéd Altiszti Folyóirat XXII. évf. 2010/2. szám)

Kísérleti terepszínek Magyarországon (Haditechnika 2010/3. szám)

Dögcédulák (Regiment VI. évf. 2010/3. szám)

A sorállomány kimenő egyenruhái 1926 és 1989 között (A Hadtörténeti Múzeum Értesítője. Hadtörténeti Múzeum 2010. Bp.)

A Magyar Királyi Honvédség díszatillái (1926-1940) (Katonaújság 2010/3. szám)

1931 M társasági zubbony (Katonaújság 2011/1. szám)

"Homok a gépezetben" - A magyar királyi hegyicsapatok jelvényei (Katonaújság 2011/3. szám)

Kísérleti köpeny rendfokozati jelzések 1941-ből (Katonaújság 2011/4. szám)

1926M zubbony (Katonaújság 2012/4. szám)

Köpeny váll-lapok (Katonaújság 2012/6. szám)

Internetes publikációk:

Royal Hungarian Army belt buckles  (http://gallery.uunet.be/ww1)

 

BÁLINT FERENC

Cikkek:

A Nemzeti Hadsereg leffentyűs sapkája (Katonaújság 2011/2. szám)

Amerikai egyenruhák a Nemzeti Hadseregben (Katonaújság 2011/3. szám)

 

BÍRÓ ÁKOS

Cikkek:

Csak előre, rosseb! - Egy elfelejtett magyar hős arcképe (Katonaújság 2011/6. szám)

 

BAUM ATTILA

Könyvek:

A magyar királyság kitüntetései 1920-1945 III. kötet, HK Hermanos Kiadó, Szeged, 2010

Újságcikkek:

Testnevelési Díszérem - a Toldi Miklós Érdemérem előhírnöke (Az Érem, 2002/2. szám)
Polgári Honvédelmi Érdemkereszt (Az Érem, 2003/2. szám)
A Magyar Érdemkereszt II. osztályának és a Magyar Érdemrend középkeresztjének csillaga, mint önálló kitüntetés (társszerző Hajdu Béla Az Érem 2008/1. szám)
Háborús érdemek utólagos elismerése - Magyar Koronás Bronzérem zalagján az elmaradt háborús kitüntetés kisebített alakjával (Katonaújság 2010/2. szám)
Leventék elismerése - Levente Teljesítmény Érem (Katonaújság 2010/3. szám)
A kisdíszítmény a Horthy-korszakban (Katonaújság 2011/2. szám)

 

DEMETER MÁRTON

Díszöv (Katonaújság 2012/3. szám) társszerőként

 

FEKETE FERENC

lkéhuiz

Fő kutatási területei: a Katonai Mária Terézia Rend a két világháborúban (1914-1945), a Vitézi Rend (1920-1945), a Horthy-korszak kitüntetései és egyenruházata, a magyar fegyveres erők (1919-1945), illetve a Horthy-korszak.

Könyvek:

A magyar királyság kitüntetései 1920-1945 III. kötet, HK Hermanos Kiadó, Szeged, 2010

A Vitézi Rend története, HK Hermanos Kiadó, Szeged, 2011

Cikkek:

Repülő dísztőr (Katonaújság 2010/1. szám)

Folyamőrtiszti tőr (Katonaújság 2010/2. szám)

Hőseink - A beremendi leventék (Katonaújság 2010/3. szám)

Egy emlékmű végzete (Katonaújság 2011/1. szám)

Egy emlékmű végzete BŐVÍTETT (Vitézek Hírmondója 2011/2. szám)

A budapesti vitézi telep története (Vitézek Hírmondója 2011/2. szám)

90 éve történt - IV. Károly az utolsó magyar király két sikertelen visszatérési kísérlete a magyar trónra (Katonaújság 2011/6. szám)

Egy emlékmű "két élete" (Katonaújság 2012/1. szám)

Búvár Kund nyomában - nehézbúvárok a víz alatt (Katonaújság 2012/2. szám)

A Magyar Királyi Honvéd Folyamerők matrózsapkája (Katonaújság 2012/2. szám)

A vitézi jelvény (Vitézek Hírmondója 2012/2. szám)

Díszöv (Katonaújság 2012/3. szám) társszerőként

A vitézi jelvény (Katonaújság 2012/3. szám)

Légoltalmi lemezjelvények (Katonaújság 2012/4. szám)

Két évtizedes szélmalomharc. a szemernyős táborisapka részleges, majd teljeskörű bevezetéséig (Katonaújság 2012/5. szám)

 

FEKETE RÓBERT

hdtufuzz

Cikkek:

Folyamőrök a Száván (Katonaújság 2010/2. szám)

Kisbarnaki Farkas Ferenc vezérőrnagy a keleti-fronton - 1942 (Katonaújság 2010/3. szám)

A kezdetek - A honvédség első rendszeresített harckocsija a 35 M Ansaldo kisharckocsi (Katonaújság 2010/4. szám)

"Munkában a felvidéki nehézpuskások" (Katonaújság 2011/6. szám)

 

GÁLL GÁBOR

Cikkek:

Hadapródból vezérőrnagy I. rész (Szügyi Zoltán) (Katonaújság 2011/1. szám)

Hadapródból vezérőrnagy II. rész (Szügyi Zoltán) (Katonaújság 2011/2. szám)

Pápa városának megmentői (Katonaújság 2011/3. szám)

Ejtőernyővel a Kárpátok hegyei felett (Katonaújság 2011/4. szám)

Elment az utolsó túlélő (Katonaújság 2011/5. szám)

Honvédtól hadnagyig (Katonaújság 2012/1. szám)

 

GYÖNKI VIKTÓRIA

Hernádi Ferenc katonai történetei (Katonaújság 2012/5. szám)

 

HARANGHY MIKLÓS

sxggshtzgha

Cikkek:

A Magyar Királyi Koronaőrség és a Magyar Koronaőrök Egyesülete (Katonaújság 2010/3. szám)

 

HERMANN ATTILA

Cikkek:

Erdély, mint I. világháborús hadszíntér és az erdélyi ellentámadás, jelvényeken (Katonaújság 2011/5. szám)

A M. kir. 51. honvéd gyaloghadosztály sapkajelvényei (Katonaújság 2012/6. szám)

 

HORVÁTH LÁSZLÓ

Cikkek:

A Lajtabánsági Emlékérem (Katonaújság 2011/4. szám)

 

HORVÁTH FERENC

Cikkek:

A Budapest és környéke elleni első bombatámadás a második világháborúban (Katonaújság 2011/6. szám)

 

ILLÉSFALVI PÉTER

uifizg

Könyvek:

Vitézségért - A Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremmel kitüntetettek a második világháborúban, HK Hermanos Kiadó, Szeged, 2011

Cikkek:

Az 1. hegyidandár alkalmazása (Katonaújság 2010/1. szám)

A magyar királyi kárpátaljai 3. hegyizászlóalj csapatzászló-avatási ünnepsége Rahón (Katonaújság 2012/4. szám)

 

KISS BALÁZS

Cikkek:

A világháború elfelejtett írója - vitéz Somogyváry Gyula (Katonaújság 2011/3. szám)

Emléktábla az első magyarországi katonai repülés tiszteletére (Katonaújság 2011/5. szám)

 

KISS KRISZTIÁN BÁLINT

Cikkek:

Ludovikás leventék (Katonaújság 2011/6. szám)

 

KOVÁCS FERENC

Könyvek:

 

Cikkek:

A magyar országzászlók története (Katonaújság 2010/1. szám)

Szövetséges hadseregek ellenséges fellépése a magyar királyi 2. honvéd hadsereg katonáival szemben, a jelentések és visszaemlékezések tükrében (1943. január) (Katonaújság 2011/1. szám)

Emlékezés a Délvidék felszabadulásának 70. évfordulóján (Katonaújság 2011/2. szám)

Emlékezés Kárpátalja felszabadulására (Katonaújság 2012/1. szám)

 

KOVÁCS VILMOS

zfuzffo

Könyvek:

Vitézségért - A Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremmel kitüntetettek a második világháborúban, HK Hermanos Kiadó, Szeged, 2011

 

KRIZBAI IMRE

opjihzgzv

Cikkek:

A II. világháborúban részt vett volt magyar katonák és hadifoglyok honvédtalálkozója (Katonaújság 2011/5. szám)

 

KURUCZ ÁDÁM

Egy sikertelen vitézi székházépítési kísérlet (Katonaújság 2012/4. szám)

 

LÁNG RÓBERT

Cikkek:

Nagyapám emlékére (Katonaújság 2012/2. szám)

 

MARUZS ROLAND

oihugv

Könyvek:

Vitézségért - A Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremmel kitüntetettek a második világháborúban, HK Hermanos Kiadó, Szeged, 2011

Tábornoki kar 1945-1956, HK Hermanos Kiadó, Szeged, 2011
Vitéz és önfeláldozó magatartásért - Posztumusz kitüntetett katonáink adattára (1939-1945) című kötet, Budapest, 2009.
Légy győzelmek tanúja - A kecskeméti magyar királyi "Zrínyi Miklós" 7. honvéd gyalogezred a második világháborúban /társszerző/, Budapest, 2008.
Ahol a hősök születnek - Az egri magyar királyi "Dobó István" 14. honvéd gyalogezred története (1922 - 1945) /társszerző/, Budapest, 2008.
Jász vitézek előre, rajta - A jászberényi kerékpáros és harckocsi zászlóalj története (1921 - 1945) /társszerző/, Budapest, 2007.
"Állták Tordánál a csatát fejtetőig vérben" - Emlékkönyv a tordai csata 60. évfordulójára /társszerző/, Kolozsvár, 2004.
Tisztikaszinó, avagy szilárd bástyánk rései /társszerző/, Budapest, 2003.

Cikkek:

Goncsarovka 1943. január 18./Egy nap hadikrónikája és hősei/ (Katonaújság 2010/1. szám)

Egy elfeledett legenda: vitéz Perley Lajos életútja (Katonaújság 2010/3. szám)

HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal (Katonaújság 2010/3. szám)

 

MATUCZA-RIBA EDINA

Cikkek:

Rögös és nehéz útja nem csak a katonának lehet - Az Erzsébet királyné emlékmű avatása Budapesten, 1932. szeptember 25-én (Katonaújság 2012/2. szám)

Kabala, babona, mascotte... A második világháború kedvencei (Katonaújság 2012/4. szám)

Savoyai Jenő lovas szobra. Hadvezér, aki felszabadít és igába dönt? (Katonaújság 2012/6. szám)

 

MEGYASZAI SZILVIA

sfísfeawírwerwq

A www.puspokladanyanno.hu helytörténeti honlap egyik alapítója, szerkesztője; helytörténet-kutató.

Cikkek:

A háborúk névtelen hősei (Katonaújság 2013/5. szám)
A Nagy Háború püspökladányi áldozatairól, a Hősök szobráról (2014/2. szám)

 

MÉSZÁROS BÁLINT

Sosem hallott háborús életút (Katonaújság 2012/5. szám)

 

MISZLAY ZSOLT

duthjokőp

Könyvek:

 

Cikkek:

"Justice for Hungary" - óceánrepülés és revíziós propaganda (Katonaújság 2012/2. szám)

 

MOYS PÉTER

ghfkgkg

Könyvek:

Csanádi- Nagyváradi- Winkler: A MAGYAR REPÜLÉS TÖRTÉNETE VIII. F) A REPÜLÉS IRÁNYÍTÁSA Műszaki Könyvkiadó - Második, bővített kiadás. Bp. 1977

REPÜLÉSI LEXIKON Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat, Budapest 1991 Társszerző: Repülésirányítás” szócikkek

Dr. Moys Péter – Dr. Németh Miklós ezredes: A magyar polgári légiforgalmi irányítás és a katonai repülésirányítás  és képzés története (társszerző) BMGE Közlekedésmérnöki Kar kiadványa Bp. 2003

A MAGYAR REPÜLÉS CENTENÁRIUMA -100 év eredményei (társszerző a 3.2 Forgalmi repülés, 3.7 Repülésirányítás és a 3.8 Szakmai szervezetek, intézmények, hatóságok fejezetekben.) A Magyar Repüléstörténeti Társaság kiadványa Bp. 2009

A magyar légiforgalmi irányítás története képekben Magyar és angol nyelvű kronológia és képszövegekkel A Magyar Repüléstörténeti Társaság kiadványa Bp. 2010

Cikkek:

 A légiforgalmi irányítás kialakulása Magyarországon és fejlődése a II. világháború kezdetéig. in RÜK 8. Repüléstörténeti Konferencia Közlemények 1983.

Adalékok a légiforgalmi irányítás történetéhez. in RÜK 9. Repüléstörténeti Konferencia Közlemények 1984.

Adalékok a Malév B737-200-as repülőgépeinek történetéhez. (Dr. Moys Péter – Zsille Péter) in RÜK 14. Repüléstörténeti Konferencia Közlemények 1989.

A légi felségjog kérdése Európában és a Magyar Köztársaságban. in MRT 18. Konferencia kiadvány1994.

A Tasa (egy C-47A típusú USAF szállító repülőgép kalandos története (1951 -1961) in MRT 20. Konferencia kiadvány1995.

A légügyi hatósági szervezet kialakulása Magyarországon. in MRT 21. Konferencia kiadvány1996.

Europaflug ’78 sportrepülő Rally magyarországi szakasza (1978. szeptember) in MRT 24. Konferencia kiadvány1999.

Légiforgalmi irányításunk története (III. és IV. rész) in MRT 25. Konferencia kiadvány 2001.

Légiforgalmi irányításunk története (I. és II. rész) in MRT 26. Konferencia kiadvány2002.

A Légügyi Közlöny története. in MRT 26. Konferencia kiadvány2002

vitéz Horthy István nyomában in MRT 29. Konferencia kiadvány2005

A HA-JUA lajstromjelű repülőgép Nagyváradon, 1941. január 17-én bekövetkezett balesete in MRT Konferencia kiadvány 2005

Repülőtéri csendőrség a két világháború közötti időben in MRT Konferencia kiadvány 2005

Repülőgép eltérítések Magyarországon, vagy magyar lajstromjellel in MRT 31. Konferencia kiadvány 2006

Kétoldalú légügyi egyezmények a két világháború között Magyarországon in MRT 31. Konferencia kiadvány 2006

Li-2 „Teve” MN és polgári légiforgalmi szolgálatban (Dr. Moys Péter és László Lajos) in MRT 31. Konferencia kiadvány 2006 

Az Osztrák – Magyar Monarchia magyar repülő ászai. in MRT 32. Konferencia kiadvány2007.

Az Osztrák-Magyar Monarchia kitüntetései, amelyeket repülőknek is adományoztak in MRT 32. Konferencia kiadvány2007.

A „Tábori pilóta” jelvénytől az „Aranykoszorús repülőhajózó” jelvényig (1. és 2. rész) in MRT 33. Konferencia kiadvány 2008 

A „Tábori pilóta” jelvénytől az „Aranykoszorús repülőhajózó” jelvényig (3. és 4. rész) in MRT 34. Konferencia kiadvány 2009

Repülőtéri csendőrség a két világháború között (Kunár György fényképeivel) in MRT 35. Konferencia kiadvány 2010

Végül ki is bombázta Kassát? In: MRT évkönyv 2001

Hetven éve történt (vitéz Hortyh István 1942-2012) in: MRT Évkönyv 2012

Timár Gyula repülő vezérőrnagy katonai életútja (Katonaújság 2012/5. szám)

 

PINTÉR ISTVÁN

Cikkek:

A caporettói áttörés (Katonaújság 2012/1. szám)

 

ROHÁCS ROLAND

Cikkek:

Utász emlékképek (Katonaújság 2011/3. szám)

 

SALLAY GERGELY PÁL

rt4dfii

Könyvek:

Sallay Gergely Pál: Mindent a hazáért! Első világháborús osztrák-magyar katonai alakulat- és emlékjelvények. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2010.

Sallay Gergely Pál: Seregszemle fémben, zománcban. A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938–1945. Monarchia Kiadó, Budapest, 2009.

Önálló kiadványok:

Krankovics Ilona – Sallay Gergely Pál: Első világháborús jelvények a Déri Múzeum gyűjteményében. (A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közlenményei 64.) Debrecen, 2012.

Tanulmányok:

Krankovics Ilona–Sallay Gergely Pál: Első világháborús osztrák-magyar katonai alakulatjelvények a Déri Múzeum gyűjteményében. In: Magyari Márta (szerk.): A debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2010. Debrecen, 2011. 113-164. o.

Makai Ágnes – Sallay Gergely Pál: Emlékezés a Mária Terézia Katonai Rend alapításának 250. évfordulójára. Numizmatikai Közlöny CVI–CVII. (2007–2008.) Budapest, 2009. 151–169. o.

Makai Ágnes – Sallay Gergely Pál – Solymosi József: „Szigorúan titkos!” A Magyar Népköztársaság háborús kitüntetései. Hadtörténelmi Közlemények 2012/1. sz. 91–132. o.

Sallay Gergely Pál: A méret a lényeg. Az Érem 2012/1. sz. 34–39. o.

Sallay Gergely Pál: Az ér(d)em jutalma. Olimpiai éremszerző katonáinknak adományozott kitüntetések, 1928–2004. Katonaújság III. évf. 3. sz. 2012. június. 30–39. o.

Sallay Gergely Pál: „Dobogósok mundérban.” Éremszerző magyar katonák az újkori olimpiai játékokon. Hadtörténelmi Közlemények 2012/2. sz. 335–374. o.

Sallay Gergely Pál: Egy egzotikum a boldog békeidőkből. Tóthlipcsey Szilárd és a kínai Kettős Sárkány Rend. Katonaújság 2012/6. sz. 34–39. o.

Sallay Gergely Pál: Első világháborús osztrák-magyar katonai alakulatjelvények nemesfémből. Numizmatikai Közlöny CVIII-CIX. évf. 2009-2010. Budapest, 2011. 163-172. o.

Sallay Gergely Pál: Japán kitüntetések a Hadtörténeti Múzeumban. In: A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 11. Budapest, 2010. 309–318. o.

Sallay Gergely Pál: Japán-magyar katonadiplomáciai kapcsolatok és kitüntetés-adományozás, 1938-1944. In: Kóczy T. László – Pandula Attila (szerk.): Intercongress. Nemzetközi heraldikai és genealógiai konferencia (Nagykanizsa, 2007. június 2-3.). Győr, 2009. 181–191. o.

Sallay Gergely Pál: Japán-magyar kitüntetési kapcsolatok, 1922–1944. In: Farkas Ildikó – Molnár Pál (szerk.): Japanisztika konferenciák a Károli Gáspár Református Egyetemen 2007–2008. Budapest, 2009. 81–98. o.

Sallay Gergely Pál: Magyar hadikitüntetések posztumusz adományozása a második világháború idején. In: Maruzs Roland: Vitéz és önfeláldozó magatartásért. Hősi halált halt és posztumusz kitüntetett katonáink adattára 1939–1945. Budapest, 2009, Puedlo. 5–9. o.

Sallay, Gergely Pál: Philip de László and the Corvin Badge of Honour: a Late Recognition. The Journal of the Orders and Medals Research Society (Nagy-Britannia) 51. évf. 3. sz. 2012. szeptember. 165–170. o.

Sallay Gergely Pál – Závodi Szilvia: Lövészárok-művészet – harctéri hulladékokból az otthonok díszei. In: Berta Péter (szerk.): Használtcikk-kultúrák. Ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek. MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 2012. 261–274. o.

Wintermantel Péter – Sallay Gergely Pál: A magyar-japán diplomáciai kapcsolatok története, 1918–1945. In: Farkas Ildikó – Szerdahelyi István – Umemura Yuko – Wintermantel Péter (szerk.): Tanulmányok a magyar-japán kapcsolatok történetéből. Budapest, 2009, ELTE Eötvös Kiadó. 115–176. o.

Cikkek:

Makai Ágnes – Sallay Gergely Pál: A Haza szolgálatáért. A Magyar Népköztársaság katonai kitüntetései. Regiment 2009/4. 64–66. o.

Makai Ágnes–Sallay Gergely Pál: Hagyomány és új irány. Napjaink magyar katonai kitüntetései. Regiment 2010/1. sz. 60–63. o.

Makai Ágnes – Sallay Gergely Pál: Rendjelek, érmek, jelvények – és egy ritka rendi gyűrű. In: Ravasz István (szerk.): Hadimúltunk kincsesháza. Petit Real, Budapest, 2009. 34–35. o.

Makai Ágnes–Sallay Gergely Pál: Vitézségért a hálás haza. Kitüntetések az 1848–1849-es szabadságharc idején. Magyar Honvéd 2010/2. sz. 18–21. o.

Makai Ágnes – Sallay Gergely Pál: Vitézségért a hálás haza. Kitüntetések az 1848–1849-es szabadságharc idején. Regiment 2009/1. 60–63. o.

Sallay Gergely Pál: 50 éve hunyt el dr. Karny Rezső, a m. kir. Hadimúzeum Éremtárának egykori vezetője. In: Kreutzer Andrea – Makai Ágnes (szerk.): A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 10. Budapest, 2008. [2009.] 173–178. o.

Sallay Gergely Pál: A finn Téli Háború Emlékérmének magyar vonatkozásai. Az Érem 2009/2. 40–44. o.

Sallay Gergely Pál: A Vitézi Rend Zrínyi Csoportjának jelvénye – kiegészítés. Katonaújság II. évf. 3. sz. 2011. június 8-9. o.

Sallay, Gergely Pál: Badges of the Hungarian Frontline Fighters’ Association. Magyar Front 2009/2. 4–7. o.

Sallay Gergely Pál: Egy finn-magyar sportérem „megfejtése.” Az Érem 2010/1. sz. 43–45. o.

Sallay Gergely Pál: Egy megvalósulatlan jelvényprojekt. Honvédségi sporttanári jelvények terve az 1930-as évekből. Katonaújság 2010/2. sz. 30–37. o.

Sallay Gergely Pál: Egy rendhagyó hadikitüntetés 1939-ből. Meskó Tibor hadnagy és a Magyar Érdemrend lovagkeresztje hadiszalagon, kardokkal. Katonaújság 2010/1. sz. 8–15. o.

Sallay, Gergely Pál: Foreign Military Badges Issued to the Royal Hungarian Defence Forces in the Second World War. Magyar Front 2010/2. 4–7. és 10–11. o.

Sallay Gergely Pál: Hadikitüntetések. Harctéri érdemek elismerése. Regiment 2009/3. 65–67. o.

Sallay Gergely Pál: Honvédtalizmánok. A M. Kir. Honvédség „szerencsés érmei” a II. világháborúból. Regiment 2010/4. sz. 64–67. o.

Sallay, Gergely Pál: In the Service of Training and Morale. The 1944 Royal Hungarian Defence Forces’ Qualification Badge System. Magyar Front 2009/4. 3–7. o.

Sallay Gergely Pál: Jó üzlet a háború(?) – Jelvénygyártó üzemek tevékenysége az első világháborúban. In: Szoleczky Emese–Závodi Szilvia (szerk.): A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 12. Budapest, 2011. 299-304. o.

Sallay Gergely Pál: Két füstbe ment terv. Hadiakadémiai jelvény és vezérkari minősültségi jelvény terve 1943-ból és 1937-ből. Katonaújság II. évf. 1. sz. 2011. február 8-13. o.

Sallay Gergely Pál: Ki tervezte az Erdélyi Emlékérmet? Az Érem 2009/1. 38–41. o.

Sallay Gergely Pál: Megkésett elismerés. László Fülöp és a Magyar Corvin Díszjelvény. Katonaújság II. évf. 6. sz. 2011. december 12-19. o.

Sallay Gergely Pál: „Nagy arany, nagy ezüst…” Osztrák-magyar hadikitüntetések az első világháborúban. Regiment 2009/2. 65–67. o.

Sallay Gergely Pál: Propaganda és hadsegélyezés az első világháborús jelvények tükrében. In: Szoleczky Emese–Závodi Szilvia (szerk.): A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 12. Budapest, 2011. 153-157. o.

Sallay, Gergely Pál: The Orders, Decorations and Medals of Antal Ullein-Reviczky. Magyar Front 2010/4. 12–19. o.

Sallay Gergely Pál: Ullein-Reviczky Antal kitüntetéseiről. Magyar Front 2010/4. 12–19. o.

Kiállítások:

Sallay Gergely (rendező): „Dobogósok mundérban.” Éremszerző magyar katonák az újkori olimpiai játékokon. Időszaki kiállítás. Hadtörténeti Múzeum 2012. április 24.–szeptember 30.

 

SIPOS ANDRÁS

Könyvek:

A magyar királyi csendőrség egyenruházata és felszerelései 1920-1945, HK Hermanos Kiadó, Szeged, 2010

 

SIPOSNÉ DR. KECSKEMÉTHY KLÁRA

ljjihug

Könyvek:

Siposné Kecskeméthy Klára- B. Kalavszky Györgyi: A Ludovika, HM Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. p. 228.

Újságcikkek:

Siposné Kecskeméthy Klára-Sipos Ferenc: A hősi múlt krónikása (Kiváló hazánkfia: Pénzes János regényes életútja) 2010. XX. évfolyam Elektronikus szám Hadtudomány online p. 8.

A ludovikás hagyományok elkötelezett folytatója: Kakasy Gyula ny. ezredes. Hadtudomány, 2010. XX. évfolyam 4. szám 132-137. p.

Nagybányától a Honvéd Hagyományőrző Egyesület megalapításáig. Hadtudományi Szemle, 2011. 4. évfolyam 1. szám p. 98-103.

A ludovikás szellemiséget ápoló katona, költő és író. Vajay Tibor életútja. Hadtudományi online folyóirat 2011. XXI. évfolyam p. 7.

A Soproni Katonai Főreáltól a Bolyai János Katonai Műszaki Akadémián át a Danubia Szabadalmi irodáig. 2011.Hadtudomány elektronikus folyóirat, XXI. évfolyam p. 7.

Mohay Károly - az utolsó recski foglyok egyike. 2011. Hadtudományi elektronikus folyóirat. XXI. évfolyam p. 6.

MIért lesz valaki katona? Martin Kornél életútja. 2011. Hadtudomány online folyóirat, XXI. évfolyam. p- 9.

A hazáért mindhalálig - vitéz Szepesvári Béla háborús naplója. Sereg Szemle, X. évfolyam, 1. szám, 2012. január-március. p. 151-164.

Tizenkét év hadifogság, kényszermunka és börtön – vitéz békei Koós Ottó élete, Sereg Szemle, IX. évfolyam, 3-4.szám, 2011. július-december, p. 242-253.

Vitéz Káplán György m. kir. páncélos hadnagy Sereg Szemle 2012. április-június, X. évfolyam, 2. szám p. 168-182.

A Ludovika Akadémiától az Európai Idegenlégión át az amerikai hadseregig Tokay László páncélos hadnagy élettörténete, Hadtudományi Szemle, Budapest, 2012. 5. évfolyam 1. szám p. 217-228.

Vitéz Majláth György m. kir. kerékpáros hadnagy élete, Sereg Szemle, X. évfolyam: (3. szám) pp. 220-230. (2012)

Felkészülés és megmérettetés - Damó Elemér élete, Sereg Szemle  2012. X. évfolyam, 4. szám, p. 143-156.

Leslie Cecil Maygar, Ausztrália magyar hőse, Honvédségi Szemle, 140. évfolyam, 2012. 4. szám p. 55-57.

1848-as honvéd emigráns Ausztráliában - A nyughatatlan Vékey Zsigmond, HONVÉDSÉGI SZEMLE (ISSN: 2060-1506) 140.: (6. szám) pp. 59-62. (2012)

A hősök köztünk élnek - vitéz Fazakas Sándor m. kir. főhadnagy életútja (Katonaújság 2012/4. szám)

 

SOÓS PÉTER

Újságcikkek:

A "Király" géppisztolyok (Katonaújság 2010/2. szám)

 

SŐREGI ZOLTÁN

Fő kutatási területei: a Magyar Királyi Csendőrség háborúban és békében, a Magyar Királyi Honvédség kerékpáros csapatnemének története, különös tekintettel a személyi állományra és a szervezési adatokra. Az egyes alakulatok történetén kívül folyamatosan dolgozik a kerékpáros tisztek adatbázisán. További kutatásokat folytat a Rongyos Gárda 1938-as harcainak tárgykörében.

Könyvek:

Gyorsan, bátran, hűséggel. A m. kir. Balogh Ádám 15. honvéd kerékpáros zászlóalj története 1932-1945. Timp Kiadó, Budapest, 2009., (társszerzőként)
[szerk.] Lengyel Béla: Európa forgószelében. Visszaemlékezések, tapasztalatok, benyomások egy katona életéből. Digitális Kalamáris, Szarvas, 2011. (társszerkesztőként)

Cikkek:

Képek egy légvédelmi tüzérosztály életéből (Haditechnika, 2003/4. szám)
Magyar huszárok az ostromlott Budapest védelmében (Az elsodort város. Polgart, Budapest, 2005.)

Teljesítményjelvények a Magyar Királyi Honvédségben (Haditechnika, 2005/5. szám)

Egy katona visszaemlékezése világháborús frontszolgálatára (Lymbus magyarságtudományi forrásközlemények, 2007.)

Hubertus-vadászlovaglás a harmincas években egy vidéki kisvárosban (Lymbus magyarságtudományi forrásközlemények, 2008.)

Kerékpáros zászlóaljak a Magyar Királyi Honvédségben ( Veterán Autó és Motor, 2008/4. szám)

Terepjáró mozdony. Krupp terepjárók a Magyar Királyi Honvédségben (Veterán Autó és Motor, 2009/3. szám)

Egy felemás diverzánsakció – Szabadcsapatok Kárpátalján 1938. őszén (Felderítő szemle 2009/4. szám)

Egy felemás diverzánsakció – Szabadcsapatok Kárpátalján 1938. őszén (Katonai Biztonsági Hivatal Szakmai Szemle 2010/1. szám)

A 36M nehézpuska (Katonaújság 2010/1. szám)

Katonák vagy kalandorok? Rongyosok a Felvidéken (Katonaújság 2010/2. szám)

Kerékpáron a Strázsahegy körül (Hídlap, 2010. augusztus)

Adalékok a galántai karhatalmi csendőrzászlóalj történetéhez (Katonaújság 2010/4. szám)

Rácz Sándor tartalékos tizedes katonai pályafutása (Katonaújság 2011/2. szám)

Szalay Márton főhadnagy katonai pályafutása (Katonaújság 2011/5. szám)

Kárpátalja-Kolozsvár-Sprinzemstein-Níyíregyháza - Egy zászlóskürt története (Katonaújság 2012/2. szám)

A 36M légvédelmi gépágyú (Katonaújság 2012/3. szám)

Tiszti becsület - Igaz hittel és tiszta szívvel! (Katonaújság 2012/3. szám) társszerzőként

Internetes publikációk:

Egy vegyes házasságból származó honvédtiszt naplója. www.archivnet.hu/hetkoznapok, mentés időpontja 2011.07.07.

Az utász szakasz vezetésétől a hadosztály parancsnokságig. Ungár Károly katonai pályafutása. nagyhaboru.blog.hu/2011/01/26/ungar_karoly_katonai_palyafutasa. Mentés időpontja 2011.07.07. Mentés időpontja 2011.09.01.

Prónay Pál. lemil.blog.hu/2009/02/26/pronay_pal Mentés időpontja 2011.09.01.
5561 Békésszentandrás http://nemfelejtjuk.blog.hu/2009/01/30/5561_bekesszentandras
Hadifogolynapló 1945-ből. http://www.archivnet.hu/naplo/hadifogolynaplo_1945bol.html Mentés időpontja 2011.09.01.

Egy szépen dekorált katonatiszt a Nagy Háborúból. Paduschitzky Alfréd katonai pályafutása. http://nagyhaboru.blog.hu/2011/09/28/paduschitzky_alfred_katonai_palyafu.... Mentés időpontja 2011.09.28.

A Don-kanyarról egy magyar páncélos szemével. www.archivnet.hu/naplo/a_donkanyarrol_egy_magyar_pancelos_szemevel. Mentés időpontja 2011.11.11.

 

SUSLIK ÁDÁM

Egy elfeledett csatadöntő ezred. A munkácsi 11. honvéd gyalogezred a limanovai ütközetben (Katonaújság 2012/3. szám)

 

SZABÓ KRISTÓF

Cikkek:

A 101. önálló harckocsiszázad története (Katonaújság 2011/5. szám)

 

SZABÓ LÁSZLÓ PÁL

Könyvek:

Nigel Thomas - László Pál Szabó - Darko Pavlovic: The Royal Hungarian Army in World War II (Oxford, UK - Osprey Publishing - 2008)

Cikkek:

Az altiszti állománycsoport története I. rész. A kezdetektől az első világháború végéig (Haditechnika 2009/1. szám)
Az altiszti állománycsoport története II. rész. A főtiszthelyettesektől a második világháború utánig (Haditechnika 2009/2. szám)

A magyar katonai rendfokozatok története I. rész (Katonaújság 2011/2. szám)

A magyar katonai rendfokozatok története 1919-1920 (Katonaújság 2011/3. szám)

A magyar katonai rendfokozatok története 1920-1926 (Katonaújság 2011/5. szám)

 

SZÁMVÉBER NORBERT

Könyvek:

 

Cikkek:

Nimród páncélgépágyúk Urivnál (Katonaújság 2010/1. szám)

A magyar 1. önálló páncélvadász-század rövid története, 1943 (Katonaújság 2010/3. szám)

 

SZÉCSÉNYI ANDRÁS

Cikkek:

"Áldásos munkát!" - Egyetemisták és főiskolások női munkaszolgálata (Katonaújság 2012/2. szám)

Az egyetemi munkaszolgálatosok táborélete (Katonaújság 2012/3. szám)

 

TÓTH ISTVÁN

Cikkek:

A Hősök Emlékköve (Katonaújság 2011/6. szám)

 

TÓTH MARCELL

jvgulbl

Történelem alapszakos diplomáját 2012-ben szerezte meg, jelenleg is egyetemi hallgató. Különböző részkérdésekben kutatja Magyarország és a volt Jugoszlávia területének múltját a XIX. század második felétől napjainkig. Gyűjtési területe a magyar, valamint részben a szerb falerisztikához és militáriához kapcsolódik.  Hobbyszinten az online zsurnalisztikát is űzi. Társszerzője a „Második világháború teljes története” című 20 kötetes kiadványnak.

Könyvek:

Küzdelem Magyarországért. Harcok hazai földön. Pannon-Literatúra Kft., Kisújszállás, 2010

Cikkek:

Felvidékünk, felszabadulásunk (Katonaújság 2011/6. szám)

Az olasz király Budapesten (Katonaújság 2012/4. szám)

 

TÓTH ZSOLT

Újságcikkek:

A huszártiszt hazaérkezése (Katonaújság 2011/4. szám)

 

VARGA IMRE

Híradó gépkocsik a Magyar Királyi Honvédségben (Katonaújság 2012/5. szám)

 

VÁNYAI MÁRTON

A magyarok nagy honvédő háborúja - csaták Miskolcért (Katonaújság 2012/3. szám)

Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai étkeztetése az első világháborúban (Katonaújság 2012/6. szám)

 

VINCZE JÁNOS FARKAS

Repülőgép baleset Jászladányon (Katonaújság 2011/4. szám)

 

VIRÁGH AJTONY

Cikkek:

The Frontline Fighter's Parade Badge, in Magyar Front (Canada), Volume XI., Issue 2.

The Frontline Fighter's Felt Helmet (with Peter Czink), in Magyar Front (Canada), Volume XI., Issue 3.

The Hungarian Prisoners of War Commemorative Cross, in Magyar Front (Canada), Volume XI., Issue 4.

Kitüntetések a hadgyakorlat alkalmával, in Bálint Csaba: Az 1897. évi tatai hadgyakorlatok I. kötet, Tata, 2007.

Recenzió: Csák Zsófia: Az ostffyasszonyfai hadifogolytábor története, in Vasi Szemle, 2008. LXII. évfolyam 5. szám.

A Magyar Frontharcos Szövetség fejfedői (1931-1945) (Katonaújság 2010/1. szám)

A Hadifogoly Magyarok Emlékkeresztje (Katonaújság 2010/2. szám)

Tűzharcos Kivonulási Érem (Katonaújság 2010/3. szám)

A Vitézi Rend Zrínyi Csoportjának jelvénye (Katonaújság 2011/2. szám)

A Vitézi Rend formaruhája (Katonaújság 2011/3. szám)

Wass Albert (Katonaújság 2011/4. szám)

Dr. Nedeczky László - Egy Toldi Miklós Érdeméremmel kitüntetett vívó életpályája (Katonaújság 2011/5. szám)

66 éve szűnt meg a magyar királyság (Katonaújság 2012/1. szám)

A magyarországi Népi Német Sportjelvény (Das Volksdeutche sportabzeichen) (Katonaújság 2012/2. szám)

Az utolsó rendőrfőkapitány. Dr. Sédey (Schéder) Gyula vezérőrnagy (Katonaújság 2012/4. szám)

A Vitézi rend Zrínyi Csoportjának emlékverete (Katonaújság 2012/4. szám)

 

ZETÉNYI-CSUKÁS FERENC

agdghh

Könyvek:

Az utolsó bevetés. Vitéz nagybányai Horthy István tartalékos repülő főhadnagy élete és halála. HK Hermanos Kiadó, Szeged, 2012.

Cikkek:

Mítosz és valóság: nemes zetényi Csukás Kálmán - az igaz történet (Katonaújság 2011/2. szám)

Vitéz nagybányai Horthy István emlékezete - avagy a kormányzóhelyettes tragédiája (Katonaújság 2011/4. szám)

Az "Öreg Puma" (Katonaújság 2011/5. szám)

Az ászok ásza - vitéz Szentgyörgyi Dezső (Katonaújság 2011/6. szám)

Az "utolsó Puma" - vitéz Michna György magyar királyi repülő hadnagy 90. születésnapjára (Katonaújság 2012/1. szám)

Huszárok utánam! - Mikecz Kálmán emlékezete (Katonaújság 2012/1. szám)

Tiszti becsület - Igaz hittel és tiszta szívvel! (Katonaújság 2012/3. szám) társszerzőként