Skip to Content

Katonaújság 2013/5. szám (2013. október)

ISSN: 
2061-9529
Méret: 
210 x 290 mm
Terjedelem: 
56 oldal
Kiadás éve: 
2013
Kötésmód: 
tűzött
Súly: 
240 gramm
Ajánlott fogyasztói ára: 
695 Ft
Kedvezmény: 
0 Ft
Kedvezményes ár: 
695 Ft

Megjelent!

Káplár Béla: A bogárszemű fiú

Illésfalvi Péter-Sallay Gergely Pál: A csaták oroszlánja. Pillanatképek vitéz Pisky Zoltán ezredes életéből. I. rész

Sipos András-Fekete Ferenc: Csendőr járőrvezetői jelvény a Horthy-korszakban

Ványai Márton: "Vörös revízió" - Az északi hadjárat

Gáll Gábor: Emlékezés a 115 éve született vitéz Beratalan Árpád őrnagyra, posztumusz alezredesre, a magyar katonai ejtőernyőzés megteremtőjére

Kurucz Ádám: Magyarország első vitézi telkének átadása

Matucza Norbert: Ízletes hadiételek

Megyaszai Szilvia: A háború névtelen hősei

Fekete Ferenc: Tízezer hősi halott emlékére - a "harminckettesek" emlékműve Budapesten

Dr. Balogh Imre: A korotojaki csata hőse - emlékezés vitéz Balogh Imre őrnagyra

Matucza-Riba Edina: X. Nemzetközi Repülőnap

Láng Róbert: Egy emléktábla nyomában

A cikkek jegyzetei alább találhatóak meg!
A következő szám 2013 decemberében jelenik meg!

 sdfsdfsf

gdfgegseg

qweqwerw34r3

sdggysdfsdfg

jhgzfzfufz

Illésfalvi Péter-Sallay Gergely Pál

 [1] Pisky Zoltán személyi okmánygyűjtője. Hadtörténelmi Levéltár AKVI 1893/1292 (a továbbiakban HL AKVI).
[2] Pisky Zoltán főhadnagy felvételi kérelme a Hadiakadémiára (a továbbiakban Felvételi). HM HIM Hadtörténeti Múzeum Kéziratos Emlékanyag-gyűjtemény (a továbbiakban HM HIM KE) 2006.26.1./KE.
[3] Pisky Zoltán anyakönyvi lapja (a továbbiakban AKVI; másolat a szerzők birtokában).
[4] AKVI.
[5] A tartalékos tiszti iskola első évfolyamának tekinthető tanfolyam.
[6] Felvételi.
[7] HL Kitüntetési javaslatok 31630. sz. Felterjesztés az I. osztályú Ezüst Vitézségi Éremre, 1915. április 24.
[8] Verordnungsblatt für das k. und k. Heer. Personalangelegenheiten. 1915/63. sz. 1915. május 5. 1374. és 1378. o.
[9] Verordnungsblatt für das k. und k. Heer. Personalangelegenheiten. 1916/191. sz. 1916. október 28. 5490. o.
[10] HL AKVI.
[11] Felvételi.
[12] HL AKVI és Felvételi.
[13] HL Kitüntetési javaslatok 31630. sz. Felterjesztés a Bronz Katonai Érdeméremre, 1916. szeptember 8.
[14] Nemes traisenhaini Rainer-Micsinyei János ezredes 1921. november 7-én kelt nyilatkozata a Műegyetemi Atlétikai és Footbal Club Diákotthon igazgatósága részére, amelynek másolatát Rainer Pál történész-muzeológus bocsátotta a szerzők rendelkezésére, amelyért ezúton is köszönetet mondunk.
[15] Felvételi.
[16] HL Kitüntetési javaslatok 31630. sz. Felterjesztés az Ezüst Katonai Érdeméremre, 1917. szeptember 15.
[17] HL Kitüntetési javaslatok 31630. sz. Felterjesztés a Katonai Érdemkereszt III. osztályára hadidíszítménnyel, kardokkal, 1917. augusztus 7. (Adományozási okirat: HM HIM KE 2006.34.1./KE.)
[18] Az erről szóló igazolás: HM HIM KE 2006.77.1–2./KE.
[19] HL Kitüntetési javaslatok 36909. sz. Felterjesztés a Katonai Érdemkereszt III. osztályára hadidíszítménnyel, kardokkal (másodízben), 1918. július 23. Az „elmaradt” kitüntetés helyett 1930-tól jogosulttá vált a Magyar Koronás Bronzérem viselésére, annak vörös-fehér szegélyes smaragdzöld szalagján a már oda nem ítélt kitüntetést jelző miniatűrrel. (Az erről szóló igazolvány: HM HIM KE 2006.60–61.1./KE.)
[20] Felvételi.
[21] Pisky Zoltán 1941. február 27-én kitöltött folyamodó íve az Országos Nemzetvédelmi Bizottságnak, amelyben a Nemzetvédelmi Kereszt adományozását kérte (HM HIM KE 2006.90.1–5./KE).
[22] Felvételi.
[23] Uo.
[24] AKVI és HL AKVI.
[25] Vitéz Siménfalvy Tihamér vezérkari ezredes, vitézi törzskapitány 1922. november 24-én kelt dicsérete vitéz Pisky Zoltán főhadnagy számára (HM HIM KE 2006.48.1./KE).
[26] HL AKVI.
[27] AKVI. A korabeli anyakönyvi lapokon felváltva jelenik meg a valóságos rendfokozati megnevezés és a rejtés során használt, ugyanakkor a katonai szervezeteknél keletkezett egyéb iratanyagon szinte mindig a tényleges rendfokozatot tüntették fel.
[28] Toldalék vitéz Pisky Zoltán gyalogsági százados minősítvényi táblázatához 1924. évre. 61/titk. – 1925. sz. parancs, 1925. január 15. HM HIM KE 2006.52.1./KE.
[29] Toldalék vitéz Pisky Zoltán gyalogsági százados minősítvényi táblázatának tisztázati példányához [az] 1925[.] évre, 1925. november 20. HM HIM KE 2006.24.1–2./KE.
[30] Nemes Pisky család leszármazására vonatkozó hiteles okmányok felsorolása. Az adatok hitelességét a Vitézi Rend Főszéktartósága igazolta 1925. november 21-én (HM HIM KE 2006.49.1–3/KE).
[31] Haraszti György (szerk.): Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérőrnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetőjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Corvina, Budapest, 2007. 356–357. o.
[32] Pisky Zoltán 1941. február 27-én kitöltött folyamodó íve az Országos Nemzetvédelmi Bizottságnak, amelyben a Nemzetvédelmi Kereszt adományozását kérte, valamint ahhoz kapcsolódóan Klar Rezső ny. áll. alezredes igazolása (HM HIM KE 2006.90.1–5./KE).
[33] HL Legfelsőbb elhatározások 1937. 84. eln./K.I.–1937. sz.
[34] Az okirat szövegének fordításáért Oszoly Tamás és dr. Prohászka László uraknak mondunk köszönetet.
[35] HL Legfelsőbb elhatározások 1939. 3425./K.I.–1939. sz.

Ványai Márton

 

Kurucz Ádám

A borsodi birtokosok földet adnak vitézi telekre. Miskolczi Napló 1920. október 13. 3.
A közép és kisbirtokosokat is bevonja Borsodvármegye a vitézi telkek létesítésének akciójába. Miskolczi Napló 1920. október 8. 2.
A tízéves Vitézi Rend 1921-1931. Budapest. 1931.
Beiktatták nemzetes és vitéz Székely Frigyest vitézi telkébe. Magyar Jövő 1921. július 26. 3-4.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár 1925/b. 38. doboz 23. irat.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár IV. 1903. 12. kötet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár IV. 803/a. 50. kötet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár IV. 809/b. 7985/1921.
Dobrossy István - Stipta István: Miskolc története 5/2. 1918-tól 1949-ig. 2007.
Emléktáblák jelölik meg a névtelen hősök emlékezetét. Magyar Jövő 1921. július 23. 4.
Magyar Országos Levéltár K 27 1921. 05. 19. 78 R/89
Magyar Országos Levéltár K, a Magyar Távirati Iroda „kőnyomatos hírei” Napi Hírek 1921. 05. 22. 2. oldal
Nemzetes és vitézlő Székely Frigyes. Reggeli Hírlap 1921. július 24. 5.
Székely Frigyest beigtatták vitézi telkébe. Reggeli Hírlap 1921. július 26. 4.
Tarczai Béla: Források Miskolc 1919-1948 közötti hadtörténetéhez. In.: Dobrossy István: Levéltári Évkönyv XI. Miskolc. 2002. 251-269.
Tátrai Szilárd: A Vitézi Rend első évtizedének története. In.: Hadtörténelmi Közlemények 1997. 49-83.

 [1] A tíz éves Vitézi Rend 1921-1931. 1931. 69.
[2] k.e.e. vármegyék: közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék
[3] Miskolczi Napló 1920. okt. 8. 2.
[4] Miskolczi Napló 1920. okt. 13. 3.
[5] B-A-Z m. Lt. IV. 1903. 12. kötet
[6] Tártai Sz. 1997. 53.
[7] A tízéves Vitézi Rend 1921-1931. 1931. 73.
[8] MOL K 27. 1921. 05. 19. 78R/89.
[9] MOL MTI Napi Hírek 1921. 05. 22. 2.
[10] A tízéves Vitézi Rend 1921-1931. 1931. 80.
[11] MOL Napi Hírek 1921. 05. 22.
[12] A 4. sz. Vitézi Törzsszék megalakulásakor Borsod, Abaúj-Torna és Zemplén vármegyéket foglalta magában, majd 1924 július 1-én Heves vármegyével gyarapodott.
[13] A törzsszék felállítását mindössze A tízéves Vitézi Rend 1921-1931 228. oldala említi. Az eseményről sem a helyi napilapok, sem a Magyar Távirati Iroda nem számolt be.
[14] A tízéves Vitézi Rend 1921-1931. 1931. 228.
[15] A tízéves Vitézi Rend 1921-1931. 1931. 84.
[16] Tarczai B. 2002. 264.
[17] Tarczai B. 2002. 252.
[18] Tarczai B. 2002. 265.
[19] A tízéves Vitézi Rend 1921-1931. 1931. 84.
[20] B-A-Z m. Lt. IV. 809/b. 7985/1921.; A tízéves Vitézi Rend 1921-1931. 1931. 85. (Utóbbi források szerint A Tízéves Vitézi Rend 1921-1931 234. oldalán szereplő adat, miszerint Bethlenfalvy Gyula június 21-én vette át megbízólevelét, téves, mivel kinevezése csak június 25-én történt meg.)
[21] B-A-Z m. Lt. IV. 809/b. 7985/1921.
[22] Magyar Jövő. 1921. júli. 23. 4.
[23] A tízéves Vitézi Rend 1921-1931. 1931. 234.
[24] Dobrossy István - Stipta István: Miskolc története 5/2. 1918-tól 1949-ig. 2007. 118.
[25] Reggeli Hírlap. 1921. júli. 24. 5.
[26] B-A-Z m. Lt. 803/a. 50. köt.
[27] Reggeli Hírlap 1921. júli. 26. 4.
[28] Magyar Jövő 1921. júli. 26. 3.
[29] B.- A.- Z. m. Lt. IV. 803/ a. 154. kgy./1921.
[30] B.- A.- Z. m. Lt. IV. 803/ a. 156. kgy./1921.
[31] B.- A.- Z. m. Lt. IV. 803/ a. 157. kgy./1921.
[32] B.- A.- Z. m. Lt. IV. 803/ a. 158. kgy./1921.
[33] B.- A.- Z. m. Lt. IV. 803/ a. 159. kgy./1921.
[34] B.- A.- Z. m. Lt. IV. 803/ a. 160. kgy./1921.
[35] B.- A.- Z. m. Lt. IV. 803/ a. 161. kgy./1921.
[36] Magyar Jövő 1921. júli. 26. 4.
[37] Reggeli Hírlap 1921. júli. 26. 4.
[38] A vitézi Intézmény Kis Kátéja: a Vitézi Szék 1921. június 25-i ülésén elfogadott, a Vitézi Rendre vonatkozó szabályokat és tudnivalókat tartalmazó, széles körben terjeszteni kívánt kiadványa.
[39] B-A-Z. m. Lt. IV. 809/b. 7985/1921.
[40] B-A-Z. m. Lt. IV. 803/a. 50. köt.
[41] B-A-Z. m. Lt. 809/b. 7985/1921.
[42] B.-A.-Z. m. Lt. 1925/b. 38. dob. 23. irat.

Megyaszai Szilvia

 - családi fotók, dokumentumok, emlékek
- Dr. Csabai István: Fakeresztek mentén – népek országútján (Budapest, 1935.)
- Fekete Ferenc: A vitézi rend története (HK Hermanos Kiadó, 2011)
A Hadtörténelmi Levéltár és Irattárban, valamint a Hadtörténelmi Levéltár Bécsi Kirendeltségénél fellelhető dokumentumok
- Hellebronth Kálmán: Vitézi rend története, szervezete és tagjainak névkönyve (1941)
- Kecskés Gyula: Püspökladány újkori története helyneveiben (Püspökladány, 1974)
-  Kovách Géza: Vitézek Albuma (Merkantil-nyomda, 1939)
- Lépes Győző – Mátéfy Artur: A cs. és kir. báró Hötzendorfi Konrád Ferenc tábornagy debreceni 39. gyalogezred világháborús története 1914-1918. (Debrecen, 1939)
- Lisznyai Lajos – Töll László: A 39. császári és királyi gyalogezred története 1756-1918. (Debrecen, 2006.)
- Pekár Gyula: Vitézek Évkönyve (Első évfolyam, 1927. és Második évfolyam, 1928.)
- Pesti Hírlap Vasárnapja 1930. március 2-i száma
- Pintér Tamás – Rózsafi János – Stecinger Norbert: Magyar ezredek a Doberdó-fennsík védelmében (Budapest, 2009)
- Szécsy Imre, Oszlányi Kornél, Oszlányi József, dr. Farkass Jenő: A tízéves Vitézi Rend 1921 – 1931. (Budapest, 1931.)
- Szentváry-Lukács János: A Vitézi Rend tagjainak névsora 1921 – 1945.
- www.facebook.hu: Első Világháborús Albumok oldala
- www.hadisir.hu
- www.nagyhaboru.blog.hu
- www.puspokladanyanno.hu

Fekete Ferenc