Skip to Content

Katonaújság 2013/2. szám (2013. április)

ISSN: 
2061-9529
Méret: 
210 x 290 mm
Terjedelem: 
56 oldal
Kiadás éve: 
2013
Kötésmód: 
tűzött
Súly: 
240 gramm
Ajánlott fogyasztói ára: 
695 Ft
Kedvezmény: 
o
Kedvezményes ár: 
695 Ft

Dr. Mehring István - A felelősség kérdése Magyarország hadba lépéséért a Szovjetunió ellen a II. Világháborúban

Ludányi Gyula - Emlékek összekapcsolódó láncszemei... (avagy vonzzák-e az összetartozó tárgyak egymást?)

Csetneki Zsolt - 1947M rendőrsisak

Káplár Béla - Az 1/6. komáromi árkászszázad emlékére

Simon Tamás - "Fekete hétfő"

Fehér Endre - Péterfi Adolf János m. kir repülő főhadnagy (1918-2002)

Gyönki Viktória - Hernádi Ferenc katonatörténetei 2.

A sarkutazó

Moys Péter - A Dákay fivérek, m. kir. honvéd repülőtisztek sorsa, I. rész: Dákay Emil

Kurucz Ádám - Borsod vármegye Vitézi Székének felszámolása

Fekete Róbert - Spanyol hősök

A következő szám 2013 júniusában jelenik meg!

a2251

a2252

a2253

a2254

a2255

Fekete Róbert
Forrásmunkák
Harsányi Iván: Az utolsó év. Diplomáciai csatározások a spanyol-magyar kapcsolatok nagykövetségi szintre emelésének előestéjén (1976-1977)
Képes Pesti Hirlap 1934/73. szám, 1934. április 18. 1. o.
Magyar Világhíradó 531. 1934. április
MTI Napi hírek, 1934. április 16. 19. o.
Tolnai Világlapja 1934/18. szám

Káplár Béla
[1] Olaszország, Vicenza tartomány
[2] 1916. szeptember 23. 5ó.45’
[3]  Katonai hagyományőrző csapatunk 1998 óta tevékenykedik. Szürke egyenruháinkban járjuk ezt a Dél-tiroli frontvonalat, olasz barátaink jóvoltából.
[4] Korabeli adatok szerint 2236 m. Bizonyára a mai mérések pontosabbak.
[5]  Hegyi kiképzést kapott alakulatok.
[6] Az első alumíniumot is tartalmazó robbanóanyag, az Osztrák Magyar Monarchiában fejlesztették ki.
[7]  Idézet a 275. oldalról
Felhasznált irodalom
Magyar Műszaki Parancsnokságok Csapatok és Alakulatok a Világháborúban. 1914-1918 Szerkesztette: Jacobi Ágost  ny.utászezredes Budapest 1938.
Az 1./6. komáromi árkászszázad története. A Passubio felrobbantása. 270-276 oldalig. Írták: Schwertner Antal, szolgálatonkívüli árkászszázados, okl. mérnök, műegyetemi adjunktus és Erős Béla, okl. gépészmérnök, emléklapos árkászfőhadnagy.

Kurucz Ádám
Források
A Magyar Királyi Csendőrség Zsebkönyve. Budapest, 1941.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, IV. 904. 8652/1945.
Fekete Ferenc: A Vitézi Rend története. HK Hermanos Kiadó, Szeged, 2011.
Tátrai Szilárd: A Vitézi Rend története a harmincas évektől a felszámolásig. In.: Hadtörténelmi Közlemények. 2000/1. 35-78. o.

Mehring István
Felhasznált irodalom
Bencsik Gábor: Horthy Miklós; Magyar Mercurius Budapest, 2001.
Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában 1914-1945; Csokonai Kiadó 1998. Történelmi Kézikönyvtár sorozat
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században; Osiris Kiadó Budapest, 2003.
Vargyai Gyula: Magyarország a második világháborúban; Korona Kiadó Budapest, 2001.

Moys Péter
[1] A  m. kir. Honvéd Ludovika Akadémia és a testvérintézetek összefoglalt története. II. kötet p.38.
[2] Nemes Endre rep. szds. visszaemlékezése a legelső repülő akadémikus évfolyamra a m. kir. Honvéd L. A. története II. kötetében p. 38-41
[3] Magyar kir. Honvéd Légierők 1938. szeptember 23, in Olasz Lajos: Magyar – Csehszlovák konfliktus 1938 őszén. - A MKHL első mozgósítása. Az MRT Konferencia Kiadványa 2010.
[4] A m. kir. Igazságügy miniszter 1939. I./4047.- I.M. sz. rendelete szerint 1939. évi december hó 1.-én a budapesti kir. Törvényszék. Az eredeti okirat a Dákay család birtokában.
[5] Dákay Ferenc kézírásos feljegyzése, másolatban a szerző birtokában.
[6] A Légierők különítménye Budapest ostromgyűrűjében. Dákay Ferenc visszaemlékezése a kanadai Magyar Szárnyak XXI. évf. 21. számában p. 186/187
[7] u. o.
[8] Nevük, „Kováts Andor: Oroszországi tiszti hadifogoly címtár (1948.)”c. kiadványban szerepel.
[9] Markó György: Koncepciós perek a magyar honvéd légierő tisztjei ellen, in Malév RÜK XV. Konferencia Kiadvány Balatonlelle, 1990. p.129/130
[10] Dr. Iván Dezső: A magyar katonai repülés története 1945 – 1946. HM kiadvány Bp. 1999., p. 45.
[11] u. o. p.60
[12] A fegyvernemi szemlélőségek felállítására a honvédelmi miniszter 48/810/Eln. szü. -1948. számú rendeletével intézkedett. (u. o. p. 69)
[13] HM 21340/eln. szü. 1949.
[14] 1949. Július 13-án kelt önéletrajza szerint. HIM levéltár, személyi okmányok gyűjtője.
[15] Markó György: Koncepciós perek a magyar honvéd légierő tisztjei ellen, in Malév RÜK XV. Konferencia Kiadvány Balatonlelle, 1990. p.131
[16] Dákay Ferenc kézírásos feljegyzése, másolatban a szerző birtokában.
[17] A Budapesti Katonai Bíróság B. IV.451/1958. számú ítélete, a Dákay család birtokában.
[18] HIM levéltár, személyi okmányok gyűjtője.

Simon Tamás
[1] Szerk.: Bagyinszky Istvánné: A losonci 23. gyalogezred a Don menti harcokban 1942-1943. Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján, 1993. 5. old.
[2] Szabó Péter: A 2. magyar hadsereg kiszállítása Ukrajnába és előrenyomulása a Donhoz, hadtörténelmi Közlemények 1986/3. sz. 496-524. old. In: Bagyinszky Istvánné: A losonci 23. gyalogezred a Don menti harcokban 1942-1943. Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján, 1993. 30. old.
[3] Szerk. Bagyinszky Istvánné: A losonci 23. gyalogezred a Don menti harcokban 1942-1943. Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján, 1993. 30. old.
[4] Az első uriv-sztorozsevojei hídfőcsatáról lásd bővebben: Becze Csaba: Az első uriv-sztorozsevojei hídfőcsata, Haditechnika 2010/6, 58-62. old.
[5] Szerk. Bagyinszky Istvánné: A losonci 23. gyalogezred a Don menti harcokban 1942-1943. Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján, 1993. 31. old.
[6] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 340., 350., 366. sz. melléklet
[7] Szerk. Bagyinszky Istvánné: A losonci 23. gyalogezred a Don menti harcokban 1942-1943. Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján, 1993. 31. old.
[8] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár Lászay János ezredes, M. kir. 23. honv. gy.e. parancsnokának naplója a doni hadjárat idejéből Tgy. 3286
[9] http://donkanyar.gportal.hu/gindex.php?pg=8412897
[10] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár Lászay János ezredes, M. kir. 23. honv. gy.e. parancsnokának naplója a doni hadjárat idejéből Tgy. 3286
[11] U.o.
[12] Szabó Péter: Don-kanyar, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994. 119. old.
[13] Az 1. páncéloshadosztály részei, a 30/II. harckocsi zászlóalj 1. százada, az 1. gépkocsizó lövészzászlóalj és az 5. gépvontatású tüzérosztály Korotojaknál maradt és 1942. augusztus 10-én ott vívta elhárító harcait.
[14] Szabó Péter: Don-kanyar, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994. 119. old. és HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 422. sz. melléklet
[15] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 447. sz. melléklet
[16] Becze Csaba: „A pokol tornácán”, Paktum Nyomdaipari Társaság, Budapest, 2006. 29. old
[17] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 433. sz. melléklet
[18] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 438. és a 447. sz. melléklet
[19] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 29. doboz, szám nélküli iratok, A magyar királyi 20. könnyű tüzérezred működés a keleti arcvonalban 1942-43-ban
[20] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 443. sz. melléklet
[21] Becze Csaba: „A pokol tornácán”, Paktum Nyomdaipari Társaság, Budapest, 2006. 45. old
[22] Szabó Péter: Don-kanyar, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994. 119. old.
[23] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 29. doboz, szám nélküli iratok, Várnagy Károly őrgy. fegyvertényei
[24] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 29. doboz, szám nélküli iratok, A magyar királyi 20. könnyű tüzérezred működés a keleti arcvonalban 1942-43-ban
[25] Babucs Zoltán-Maruzs Roland: Ahol a hősök születnek, 2. bővített kiadás, Puedlo Kiadó, évszám nélküli, 51. old.
[26] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 29. doboz, szám nélküli iratok, A magyar királyi 20. könnyű tüzérezred működés a keleti arcvonalban 1942-43-ban
[27] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár Lászay János ezredes, M. kir. 23. honv. gy.e. parancsnokának naplója a doni hadjárat idejéből Tgy. 3286
[28] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 459. sz. melléklet
[29] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár Lászay János ezredes, M. kir. 23. honv. gy.e. parancsnokának naplója a doni hadjárat idejéből Tgy. 3286
[30] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár 2 II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 29. doboz, szám nélküli iratok, A magyar királyi 20. könnyű tüzérezred működés a keleti arcvonalban 1942-43-ban
[31] Ifj. Sarkady Sándor - Szabó Péter: Soproniak a Don-kanyarban, Edutech Kiadó, 2011. 171-172. old.
[32] Szerk. Magyar Kálmán: Magyar sors (1944-1957) II. dokumentumkötet, A doni áttörés… tüzértisztek vallomásai … Magyar Nemzeti Történeti Társaság, Kaposvár 1993. 12-13. old.
[33] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár Lászay János ezredes, M. kir. 23. honv. gy.e. parancsnokának naplója a doni hadjárat idejéből Tgy. 3286 és HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 29. doboz, szám nélküli iratok, A magyar királyi 20. könnyű tüzérezred működés a keleti arcvonalban 1942-43-ban
[34] Szerk.: Bagyinszky Istvánné: A losonci 23. gyalogezred a Don menti harcokban 1942-1943. Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján, 1993. 32. old.
[35] Szerk.: dr. Vajda Ferenc: A Don partjáig és vissza, Puedlo kiadó, 2008. 16-17. o.
[36] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 468. sz. melléklet
[37] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 468. sz. melléklet
[38] Szabó Péter: Don-kanyar, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994. 119. old. és HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 29. doboz, szám nélküli iratok, A magyar királyi 20. könnyű tüzérezred működés a keleti arcvonalban 1942-43-ban és HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 29. doboz, szám nélküli iratok, Várnagy Károly őrgy. fegyvertényei
[39] Makláry László: Harckocsi századparancsnok tapasztalatai a harctéren, In: Magyar Katonai Szemle 1943/III. 39-40. o., In: Becze Csaba: „Pokol tornácán”, Paktum Nyomdaipari Társaság, Budapest, 2006. 46. o.
[40] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár Simon István katonai szolgálata, Napló, Tgy. 3208
[41] U.o.
[42] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár Lászay János ezredes, M. kir. 23. honv. gy.e. parancsnokának naplója a doni hadjárat idejéből Tgy. 3286
[43] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 29. doboz, szám nélküli iratok, A magyar királyi 20. könnyű tüzérezred működés a keleti arcvonalban 1942-43-ban
[44] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 29. doboz, szám nélküli iratok, Várnagy Károly őrgy. fegyvertényei – Várnagy Károly őrnagyot ezen fegyvertényéért és az 1942. szeptember 09. napon Sztorozsevoje ellen végrehajtott újabb támadásban nyújtott teljesítményéért a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével hadidíszítménnyel, kardokkal  tüntették ki.
[45] Szabó Péter: Don-kanyar, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994. 119. old.
[46] Babucs Zoltán-Maruzs Roland: Ahol a hősök születnek, 2. bővített kiadás, Puedlo Kiadó, évszám nélküli, 52. old.
[47] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 459. sz. melléklet
[48] Becze Csaba: „A pokol tornácán”, Paktum Nyomdaipari Társaság, Budapest, 2006. 48. old. és Becze Csaba: Elfelejtett hősök, Puedlo kiadó, évszám nélküli, 109. old.
[49] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 466. sz. melléklet
[50] Szabó Péter: Don-kanyar, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994. 119. old.
[51] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 466. sz. melléklet
[52] Szabó Péter: Don-kanyar, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994. 119. old.
[53] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 29. doboz, szám nélküli iratok, A magyar királyi 20. könnyű tüzérezred működés a keleti arcvonalban 1942-43-ban
[54] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 466. sz. melléklet
[55] Szerk. Bagyinszky Istvánné: A losonci 23. gyalogezred a Don menti harcokban 1942-1943. Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján, 1993. 33. old.
[56] Becze Csaba: „A pokol tornácán”, Paktum Nyomdaipari Társaság, Budapest, 2006. 47. old.
[57] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 466. sz. melléklet
[58] Szerk. Bagyinszky Istvánné: A losonci 23. gyalogezred a Don menti harcokban 1942-1943. Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján, 1993. 33. old. és HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 483. sz. melléklet
[59] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 29. doboz, szám nélküli iratok, A magyar királyi 20. könnyű tüzérezred működés a keleti arcvonalban 1942-43-ban
[60] Babucs Zoltán-Maruzs Roland: Ahol a hősök születnek, 2. bővített kiadás, Puedlo Kiadó, évszám nélküli, 53. old.
[61] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 473. és 477. sz. melléklet
[62] Szerk. Bagyinszky Istvánné: A losonci 23. gyalogezred a Don menti harcokban 1942-1943. Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján, 1993. 62-71. old.
[63] Becze Csaba: „A pokol tornácán”, Paktum Nyomdaipari Társaság, Budapest, 2006. 46. old.
[64] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 466., 483. és 492. sz. melléklet
[65] Szabó Péter: Don-kanyar, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994. 120. old.
[66] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 492. sz. melléklet
[67] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 502., 503. és 511. sz. melléklet
[68] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 656/C sz. melléklet
[69] Szerk. Bagyinszky Istvánné: A losonci 23. gyalogezred a Don menti harcokban 1942-1943. Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján, 1993. 52. old.
[70] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár Simon István katonai szolgálata, Napló, Tgy. 3208
[71] HM HIM Hadtörténelmi Levéltár II. 1453. M. kir. 2. hadsereg iratai, 5. doboz, 680. sz. melléklet