Skip to Content

Katonaújság 2012/3. szám (2012. június)

ISSN: 
2061-9529
Méret: 
210 x 290 mm
Terjedelem: 
56 oldal
Kiadás éve: 
2012
Kötésmód: 
tűzött
Súly: 
240 gramm
Ajánlott fogyasztói ára: 
695 Ft
Kedvezmény: 
o
Kedvezményes ár: 
695 Ft

Sőregi Zoltán: A 36M légvédelmi gépágyú

Szécsényi András: Az egyetemi munkaszolgálatosok táborélete (a cikk jegyzetei alább találhatóak meg)

Fekete Ferenc: Vitézi jelvény

Suslik Ádám: Egy elfeledett csatadöntő ezred. A munkácsi 11. honvéd gyalogezred a limanowai ütközetben

Bazala Csaba: Kásás Andor magyar királyi vezérkari alezredes élete. katonaként és emberként, egyedül, végig a XX. századon

Sallay Gergely Pál: Az ér(d)em jutalma. Olimpiai éremszerző katonáinak adományozott kitüntetések, 1928-2004

Demeter Márton-Fekete Ferenc: Díszöv

Ványai Márton: A magyarok nagy honvédő háborúja - csaták Miskolcért

Sőregi Zoltán-Zetényi Csukás Ferenc: Tiszti becsület - Igaz hittel és tiszta szívvel!

A következő szám 2012 augusztusában jelenik meg!

fgdtrtjhsrjk

iozhhggf

gffgfgnf

efeddrdfn

vnvnxfxn

Jegyzetek Szécsényi András: Az egyetemi munkaszolgálatosok táborélete című cikkéhez:
1. Szécsényi András: Egyetemi és főiskolai munkatáborok Magyarországon 1935–1939. In: Visszatekintés a 19–20. századra. . Főszerk. Erdődy.Gábor. Bp., 2011. ELTE., Uő.: Egyetemi munkaszolgálat Magyarországon a Horthy-korszakban. Történeti Muzeológiai Szemle, 2011. évi
szám. (http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/muzeumok/mamutt_evkonyv_11/index.htm, Uő: Áldásos munkát!” Egyetemisták és főiskolások női munkaszolgálata. Katonaújság, 2012/2. (április)
2. Arbeitsdienst in 13 Staaten. Probleme-Lösungen. Herausgeber Schweiz. Zentralstelle für Freiwilligen Arbeitsdienst Internetional Student.Service. Orell ÍFüssli Verlag, Zürich-Leipzig. [1937.]
3. Kenneth Holland: Youth in European Labor Camps. Washington, 1939. American Council on Education.
4. K erekes Sándor: A németbirodalmi munkaszolgálat. Bp., 1938
5. Szécsényi András: Végváry József pályája: a Turul Szövetségtől az ÁVH-ig. Múltunk, 2011/3. 13–20.
6. K ozma aktív támogatója volt a munkaszolgálatnak, különösen 1936 decemberétől, amikor Németországi látogatása során beható tapasztalatokat kapott azok működéséről. Magyar Országos Levéltár (MOL) K 429 (BM Kozma Miklós iratai), 3931. sz. mikrofilm. 24–50. Az utazás sajtójához l. uo. 3930. sz. mikrofilm, cikkek.
7. ELTE Levéltára Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatala, 7/c., 7. d. TSZ kérelme a munkatáborok ügyében, 3980/1935–36
8. L. Bartha Ákos: Magyarország első Nemzeti Munkatábora – a sárospataki diákok útépítése. Sárospataki Füzetek, 2010/4. 59–81. ill. Csát Géza: Beszámoló a nyári munkatáborról. Hungária, 1937. november 20. 19–20. A Turul közvetlen hatására, de tőle merőben függetlenül 1936-ban pedig debreceni és nagykanizsai kezdeményezések is ismertek. Az első magyar munkásszázad mérlege. Új Nemzedék, 1936. május 28. 5. és Utcagyerek-munkatábor Debrecenben. Új nemzedék, 1936. július 30. 7. Táboroznak az uccagyerekek. Helyszíni tudósítás a debreceni KI E bokorhegyi munkatáborából. Magyar Ifjúság, 1936. szeptember hó. 6.
9. Szécsényi András: „Áldásos munkát!” Egyetemisták és főiskolások női munkaszolgálata. i. m.; A bírálatokra vonatkozóan: Munkatáborankét az egyetemi Körben. Hungária, 1937. február hó. 9. és Veres Péter: Ankét – A fiatal magyar értelmiség és a falu. Jelenkor, 1937/1–2. 12. A Nyilaskeresztes Párt ugynaakkor a „zsidómentes munkaállam” egyik eszközét látta benne 1939 tavaszán. MOL K 149 Jobboldali összesítők. 11225. sz. 423-426.
10. 1937. évi 4.400. VKM sz. rendelet; 1938. évi 2. 500. VKM eln. sz. rendelet; 1939: II. tc. a honvédelemről; 1939. évi 3.100. VKM sz. rendelet; 1944. évi 8.830. VKM sz. rendelet.
11. L. 1. jegyzetet!
12. Képzőművészeti Egyetem Levéltára, 1/b, Rektori Hivatal. Hallgatók igénybevétele honvédelmi munkára. 3. d., 216/1944. 1–6.
13. Munkaszolgálat, Országépítés. Tájékoztató az 1938. évi egyetemi önkéntes Munkaszolgálatról. Sz. n., Budapest, Centrum, 1938
14. Munkaszolgálat Országépítés. Tájékoztató az 1938. évi egyetemi önkéntes Munkaszolgálatról. Bp., 1938. Centrum. 6.
15. Dr. Kapy Rezső: Árboc-csúcstól – félárbocig. Egy nap a tihanyi munkatáborban. Függetlenség, 1939. június 18., 13.
16. Bihary László: Kőhidán utat épít a Turul-bajtársak munkatábora. Függetlenség, 1936. augusztus 2., 8.
17. Munkaszolgálatos kézikönyv. Szerk. Dr. Bereznai Aurél fehér Tibor és ifj. Kostyál István közreműködésével. Bp. 1940. Kiadja a Magyar
Cserkészek Gazdasági és Kiadó Szövetkezet. 116-117.
18. MOL VKM K 636 898. doboz 61. t. 61–10. Nemzeti Munkatáborok ügyei. 1937–1941. 14.
19. Új Pécel, 1936. augusztus 28., 9.
20. L. pl. Corvinus Egyetem Levéltára (CEL) 6/b. 20. IV/1176. Egyetemi és főiskolai munkaszolgálatosok kedvezményei; ELTEL PPTE Bölcsészettudományi Kar, Dékáni Hivatal. Munkaszolgálatban részt vett hallgatók kedvezményei, 1937–38, 1423.
21. MOL VKM K 636 898. doboz 61. t. 61-10. Nemzeti Munkatáborok ügyei. 1937–1941. 50–51; 53–55; 56–57.
22. CEL 6/b. 5. II/2493. sz. n. Önkéntes Nemzeti Munkaszolgálat
23. Semmelweis Egyetem Levéltára, Kari tanácsülési jegyzőkönyvek, 1/a., 65. kötet, 316. oldal 1938. április 29.
24. L. pl. a „csúcsegyetem” Közgazdaságtudományi Kara dékánjának, Imre Sándornak panaszlevelét Teleki Pál gróf rektorhoz, 1938. április 20-án. CEL 6/b. 5. II/2493. szn. Önkéntes Nemzeti Munkaszolgálat
25. Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Kar (PPTE HK) Könyvtár és Levéltár, 1/b. A HK Dékáni Hivatalának iratai, 67. d., 694/1943–44. 1.
26. Szécsényi András: Egyetemi munkaszolgálat Magyarországon a Horthy-korszakban. i. m. egésze.
27. Semmelweis Egyetem Sporttudományi Karának Levéltára, 1/a-I. 1. d. 3. köt. 1938. június 18. sz. n
28. PPTE HK Könyvtár és Levéltár, 1/b. A HK Dékáni Hivatalának iratai, 66. d., 688/194–243. 1.
29. CEL 6/b. IV/1176. Egyetemi és főiskolai munkaszolgálatosok kedvezményei. 1–6.
30. MOL P 1364 Turul Szövetség. 5. tétel, fővezéri parancsok. 35–36.
31. Sóvágó Sándor: Az ifjúságról és az E. Ö. M. férfitáborokról. Szegedi Híd, 1942. június hó. 12–13.
32. A képek egy egyetemi munkaszolgálatos fotókat vegyesen tartalmazó albumban maradtak fent. Jelenleg összesen 58 képet tartalmaz, aláírásokkal, de a hiányokból megállapítható, hogy ennél mintegy másfélszer több kép volt benne 1937 és 1939 közötti időszakból. Tulajdonosa, és készítésének célja ismeretlen. jelenleg Vígh István gyűjtő birtokában van.